Můj účet / Přihlásit se
Zpět do obchodu

Registrace

Zásady zpracování osobních údajů

1. Úvod a obsah dokumentu

1.1. V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracováních osobních údajů, které společnost
J Perfect spol. s r.o., se sídlem Nádražní 1081, 271 01 Nové Strašecí, IČO: 25773534 (dále jen „My“ anebo „Naše společnost“), o Vás jakožto o subjektu údajů zpracovává (dále jen „Vy“).

2. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a co nás k tomu opravňuje

2.1. To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakými účely a jak dlouho, záleží na tom, jak a proč jste nám své osobní údaje sdělili, případně jak jsme je o Vás získali. Dále naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů podle toho, v jakém kontextu ke zpracování osobních údajů dochází:

2.1.1. Návštěva webové stránky www.asombroso.cz

Když navštívíte naše webové stránky www.asombroso.cz, automaticky o Vás zpracováváme některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Zlepšení webových stránek
www.asombroso.cz

Údaje o Vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies)

Oprávněný zájem Naší společnosti na zlepšování našich webových stránek

[nutno definovat dle technických okolností]

Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek www.asombroso.cz 

Údaje o Vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies)

Oprávněný zájem Naší společnosti na měření efektivnosti našich webových stránek, vč. reklamy na těchto webových stránkách

[nutno definovat dle technických okolností]

Poskytování přímého (on-line) poradenství návštěvníkům webových stránek www.asombroso.cz s výběrem zboží a služeb či s užíváním webu

Údaje o Vašem chování na webu, vč. přímého sledování Vašeho pohybu na webu

Oprávněný zájem Naší společnosti na přímé interakci s uživateli našich webových stránek

[nutno definovat dle technických okolností]

Zaslání či zobrazování nabídky produktů a služeb společnosti J Perfect spol. s r.o. prostřednictvím reklamních webových služeb (zejm. Facebook, Google Adwords, sklik.cz, firmy.cz)

, informace o objednávce

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Po dobu 2 let od obdržení osobního údaje

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem naplnění našich oprávněných zájmů při provozu našich webových stránek www.asombroso.cz máte právo vznést námitku. Pokud nebudeme mít oprávněné důvody, abychom i přes Vaši námitku ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračovali, se zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme.

 

2.1.2. Registrační formulář na stránkách www.asombroso.cz

Prostřednictvím registračního formuláře máte možnost vytvořit si uživatelský účet na stránkách www.asombroso.cz, prostřednictvím kterého můžete uskutečňovat svoje nákupy. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Provedení registrace zákazníka, vedení a správa uživatelského účtu

Jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní kontakt, přihlašovací jméno, heslo, adresa pro fakturaci, dodací adresa, název obchodní společnosti (firma), IČO, DIČ

Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o registraci

Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení

Zaslání nabídky produktů a služeb společnosti J Perfect spol. s r.o.

Jméno, příjmení, pohlaví, emailový kontakt, obec bydliště (PSČ obce), 

Oprávněný zájem Naší společnosti spočívající v zasílání obchodních nabídek vlastních produktů a služeb osobám, které vyjádřily zájem o Naše produkty a služby tím, že si zřídily uživatelský účet

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat, nejdéle však po dobu trvání registrace

Uvedení těchto osobních údajů za účelem provedení registrace zákazníka, vedení a správy uživatelského účtu z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez uvedení údajů, které jsou v registračním formuláři označeny jako povinné, nejsme schopni Vám registraci účtu provést.

Vedle toho zpracováváme Vaše údaje k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše produkty a služby. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku, na základě které ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).

 

2.1.3. Objednávkový formulář na stránkách www.asombroso.cz

Prostřednictvím objednávkového formuláře máte možnost uvést svoje osobní údaje, které slouží pro vyřízení objednávky na stránkách www.asombroso.cz. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Vyřízení objednávky (uzavření smlouvy), včetně zaplacení a dodání zboží

Jméno a příjmení, název obchodní společnosti (firma), IČO, adresa pro fakturaci, dodací adresa, emailový kontakt, telefonní kontakt, IP adresa, osobní údaje uvedené v poli „poznámka“

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Po dobu 5 let od splnění smlouvy (dodání zboží a zaplacením kupní ceny); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy (dodání zboží a zaplacením kupní ceny)

Plnění zákonných povinností v oblasti práva ochrany spotřebitelů, účetnictví a daňového práva

Jméno, příjmení, bydliště (fakturační a dodací adresa), podrobnosti o transakci (popis transakce a cena)

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména:

 • zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Zaslání nabídky produktů a služeb společnosti J Perfect spol. s r.o. připravených na míru pro Vás (dle dříve objednaných produktů apod.)

Jméno, příjmení, pohlaví, emailový kontakt, obec bydliště (PSČ obce), historie objednávek

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat, nejdéle však po dobu 2 let od poslední objednávky

Zaslání nabídky produktů a služeb společnosti J Perfect spol. s r.o. individualizovaných dle typu a onemocnění pleti

Údaje uvedené v řádku výše a navíc údaje o zdravotním stavu v podobě údajů o typu a onemocnění pleti, které nám sdělíte sami (např. v poli poznámka v objednávce) nebo jež dovozujeme z historie Vašich objednávek

Souhlas

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat, nebo kdy odvoláte svůj souhlas, nejdéle však po dobu 2 let od poslední objednávky

Získání zpětné vazby od zákazníků prostřednictvím dotazníku spokojenosti, abychom mohli zlepšovat naše služby 

Emailový kontakt, historie objednávek

Oprávněný zájem spočívající v získání zpětné vazby od svých zákazníků za účelem zlepšení našich služeb 

Po dobu 2 let od obdržení osobního údaje

Získání zpětné vazby od zákazníků prostřednictvím telefonního rozhovoru, abychom mohli zlepšovat naše služby

Jméno, příjmení, telefonní číslo, historie objednávek

Oprávněný zájem spočívající v získání zpětné vazby za účelem zlepšení služeb od svých zákazníků

Po dobu 2 let od obdržení osobního údaje

Pokud se rozhodnete si od nás něco objednat, jsou tyto údaje nezbytné k tomu, abychom Vaši objednávku mohli vyřídit, uzavřít s Vámi smlouvu, na jejímž základě Vám zboží nebo službu poskytneme, a tuto smlouvu splnit. Rovněž musíme plnit povinnosti stanovené zákonem, zejm. zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Vedle toho zpracováváme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše produkty podobné těm, které jste si od nás koupili. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku, na základě které ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).

Abychom Vám mohli nabídnout ještě lepší zboží a služby přímo pro Vás, můžete nám udělit souhlas, abychom zpracovávali údaje o Vašem zdravotním stavu v podobě údajů o typu a onemocnění vlasů za účelem zasílání individualizovaných obchodních nabídek. Svůj souhlas máte právo kdykoliv odvolat nebo nám jinak sdělit, že si nadále nepřejete takové obchodní nabídky dostávat. V takovém případě ihned se zpracováním Vašich osobních údajů za tímto účelem přestaneme.

Dále Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom Vás mohli oslovit se žádostí o zpětnou vazbu. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem naplnění našeho oprávněného zájmu na získávání zpětné vazby máte právo vznést námitku. Pokud nebudeme mít oprávněné důvody, abychom i přes Vaši námitku ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračovali, se zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme.

 

2.1.4. Objednávka zboží mimo objednávkový formulář

Pokud od nás chcete objednat naše zboží nebo služby jinak než prostřednictvím objednávkového formuláře (emailem, poštou nebo telefonicky), zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Vyřízení objednávky (uzavření smlouvy), včetně zaplacení a dodání zboží

Jméno a příjmení, název obchodní společnosti (firma), IČO, adresa pro fakturaci, dodací adresa, kontaktní údaje (dle formy komunikace)

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Po dobu 5 let od splnění smlouvy (dodání zboží a zaplacením kupní ceny); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy (dodání zboží a zaplacením kupní ceny)

Plnění zákonných povinností v oblasti práva ochrany spotřebitelů, účetnictví a daňového práva

Jméno, příjmení, bydliště (fakturační a dodací adresa), podrobnosti o transakci (popis transakce a cena)

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména: 

 • zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví

zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Zaslání nabídky produktů a služeb společnosti J Perfect spol. s r.o. připravených na míru přímo pro Vás (dle dříve objednaných produktů apod.)

Jméno, příjmení, pohlaví, kontaktní údaje (dle formy komunikace), obec bydliště (PSČ obce), historie objednávek

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat

Získání zpětné vazby od zákazníků prostřednictvím dotazníku spokojenosti, abychom mohli zlepšovat naše služby (pouze, pokud na Vás máme emailový kontakt) 

Emailový kontakt, historie objednávek

Oprávněný zájem spočívající v získání zpětné vazby za účelem zlepšení služeb od svých zákazníků

Po dobu 2 let od obdržení osobního údaje

Získání zpětné vazby od zákazníků prostřednictvím telefonního rozhovoru, abychom mohli zlepšovat naše služby 

Jméno, příjmení, telefonní číslo, historie objednávek

Oprávněný zájem spočívající v získání zpětné vazby za účelem zlepšení služeb od svých zákazníků

Po dobu 2 let od obdržení osobního údaje

Pokud se rozhodnete si od nás něco objednat, jsou tyto údaje nezbytné k tomu, abychom Vaši objednávku mohli vyřídit, uzavřít s Vámi smlouvu, na jejímž základě Vám zboží nebo službu poskytneme, a tuto smlouvu splnit. Rovněž musíme plnit povinnosti stanovené zákonem, zejm. zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Vedle toho zpracováváme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše produkty podobné těm, které jste si od nás koupili. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku, na základě které ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete.

Dále Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom Vás mohli oslovit se žádostí o zpětnou vazbu. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem naplnění našeho oprávněného zájmu na získávání zpětné vazby máte právo vznést námitku. Pokud nebudeme mít oprávněné důvody, abychom i přes Vaši námitku ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračovali, se zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme.

 

2.1.5. Newsletter

Prostřednictvím odběrového formuláře na stránkách www.asombroso.cz máte možnost uvést svoje osobní údaje proto, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, jehož obsahem budou newslettery a nabídky našich produktů služeb. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Zaslání nabídky produktů a služeb společnosti J Perfect spol. s r.o.

Emailový kontakt

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasláním obchodních sdělení

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat, případně do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, abychom Vám mohli zasílat naše obchodní sdělení s nabídkou produktů či dalších služeb.

Souhlas samozřejmě můžete kdykoliv odvolat, a to postupem uvedeným níže.

3. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

3.1. Předem nevíme, komu budeme Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Dopravci

Abychom Vám mohli Vámi objednané zboží dodat, potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a dodací adresy sdělit dopravci, aby věděl komu a kde má zboží doručit

Externí účetní

Naši účetní a daňovou agendu můžeme svěřit odborníkům mimo Naši společnost a v takovém případě jim musíme zpřístupnit Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném ke splnění smlouvy s Vámi a splnění našich zákonných povinností

Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)

Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů

Osoba zajišťující rozesílání obchodních sdělení

Může dojít k tomu, že rozesíláním obchodních nabídek pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme Vaše osobní údaje v rozsahu osobních údajů, které o Vás zpracováváme za účelem zasílání obchodních nabídek

Jednou z takových společností je např. Heureka

Provozovatel reklamní webové služby (zejm. Facebook, Google Adwords, sklik.cz, firmy.cz)

Vaše osobní údaje předáváme provozovatelům reklamních webových služeb, abychom Vám mohli nabízet naše zboží a služby jejich prostřednictvím

Poskytovatel nástroje přímého sledování pohybu na webu (zejm. Smartlook)

Vaše osobní údaje o užívání našeho webu www.asombroso.cz pro nás získává a zpracovává poskytovatel nástroje přímého sledování pohybu na webu, který nám tímto umožňuje s Vámi přímo (on-lin) komunikovat na našem webu a poskytovat Vám tímto přímé poradenství v oblasti našeho zboží a služeb, případně poradenství při užívání našeho webu


3.2. Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

 

4. Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že Naše společnost o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese Naší společnosti J Perfect spol. s r.o., Nádražní 1081, 271 01 Nové Strašecí, nebo na emailové adrese info@asombroso.cz, popř. způsobem uvedeným níže. 

4.1. Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu info@asombroso.cz

Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.

4.2. Právo na přístup

Máte právo na přístup ke osobním údajům, které o Vás Naše společnost zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). 

Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

4.3. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

4.4. Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Naše společnost o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány; 
 • Vaše osobní údaje zpracovává Naše společnost protiprávně; 
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
 • Naše společnost zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, Naše společnost Vás bude informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány.

4.5. Právo na přenositelnost

Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

4.6. Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Naší společností jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě. 

Toto právo máte také v těchto případech:

 • zpracování Vašich osobních údajů Naší společností je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány; 
 • Naše společnost již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Naší společností pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; 
 • vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Naší společností, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

4.7 Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány

4.8. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

4.9. Právo na stížnost

V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše společnost porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .

5. Cookies

5.1. Naše webové stránky www.asombroso.cz používají tzv. cookies. Informace k tomu, jakým způsobem, za jakými účely a v jakém rozsahu soubory cookies používáme, naleznete zde.